Kurumsal

Hizmet Politikamız

  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın mutluluk duyacakları güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada uygun katılımlarını sağlamak,
  • Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
  • Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak,
  • Alt yüklenicilerimizin gelişmelerine katkı sağlayarak, karşılıklı fayda prensibi doğrultusunda iş birliğini sürdürmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için, çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini düzenlemek,
  • Sistematik bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok ederek, yaralanma ve sağlık bozulmalarını en aza indirgemek,
  • Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliğini en elverişli düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak.